Er is deze editie geen aparte zone waar je de tas met niet-wedstrijd-gerelateerde spullen kunt inleveren. Je plaatst alles bij je plek in de wisselzone. Neem dus zo min mogelijk mee en zorg dat de spullen die je tijdens de wedstrijd niet gebruikt zover mogelijk naar achteren staan en geen belemmering vormen voor jezelf of andere atleten.

De wisselzone is alleen toegankelijk voor atleten en vanuit de organisatie zullen vrijwilligers er op toezien dat er geen toegang wordt verleend aan onbevoegden. Maar.. je bent niet de enige atleet. Laat daarom geen waardevolle spullen in je tas zitten.