Standaard annuleringsregeling

 • Deelnemers die zich minimaal 90 dagen voor het evenement afmelden (ongeacht welke reden) ontvangen altijd het totaal aan inschrijfgeld betaalde bedrag minus 5 euro administratiekosten retour.
 • Deelnemers die zich minimaal 30 dagen voor het evenement afmelden ontvangen 50 procent van het totaal aan inschrijfgeld betaalde bedrag retour.
 • Deelnemers die zich korter dan 30 dagen voor het evenement afmelden ontvangen geen inschrijfgeld retour.
 • Als Triathlon Alphen door overmacht (en in samenspraak met de bondsgedelegeerde en/of de wedstrijdleider) op of kort voor de wedstrijddag wordt afgelast vindt géén restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Terugbetaling van inschrijfgelden volgens bovenstaande voorwaarden wordt door de NTB geregeld.
 • Inschrijvingen, wijzigingen en annuleringen lopen via je NTB account :  https://mijn.triathlonbond.nl/login Wil je overleg of heb je aanvullende vragen, neem dan contact met ons op via  inschrijvingen@triathlonalphen.nl

Meld je je af voor de wedstrijd en kom je helpen als vrijwilliger, dan zijn wij daar super blij mee!
Als waardering geven we je het volledige inschrijfbedrag terug! V
ul het aanmeldformulier vrijwilligers in en zet in de opmerkingen : Ik meld me af als deelnemer en kom helpen als vrijwilliger. Wij zorgen vervolgens dat het inschrijfgeld wordt teruggestort en dat je tijdig de juiste informatie van ons krijgt.

 COVID-annuleringsregeling 2021 

 • Triathlon Alphen heeft gekozen voor variant 1 van de NTB COVID-annuleringsregeling 2021. Bij variant 1 krijgen deelnemers 90% van het inschrijfgeld terug op het moment dat de COVID-annuleringsregeling van kracht is.
 • De COVID-annuleringsregeling 2021 wordt gehanteerd voor evenementen, die in zijn geheel worden geannuleerd als gevolg van maatregelen i.v.m. COVID-19.
  Voor atleten die hun inschrijving zelf annuleren en/of als Triathlon Alphen te maken krijgt met een afgelasting op of kort voor de wedstrijddag (door andere oorzaken dan COVID-19) blijft in 2021 de standaard annuleringsregeling (zoals hierboven beschreven) van kracht.
 • Op moment van annulering van het evenement vanwege COVID-19 ontvangen de deelnemers 90% van het inschrijfgeld terug.
  Reeds betaalde daglicentiekosten worden – net als de contributiebijdragen van de vaste NTB-leden – niet terugbetaald. Mocht je een chip via ons hebben gehuurd, dan ontvang je dit bedrag uiteraard wel terug.