Standaard annuleringsregeling

 • Deelnemers die zich minimaal 90 dagen voor het evenement bij Triathlon Alphen afmelden (ongeacht welke reden) ontvangen altijd het totaal aan inschrijfgeld betaalde bedrag minus 5 euro administratiekosten retour.
 • Deelnemers die zich minimaal 30 dagen voor het evenement afmelden ontvangen 50 procent van het totaal aan inschrijfgeld betaalde bedrag retour.
 • Deelnemers die zich korter dan 30 dagen voor het evenement afmelden ontvangen geen inschrijfgeld retour.
 • Als Triathlon Alphen door overmacht (en in samenspraak met de bondsgedelegeerde en/of de wedstrijdleider) op of kort voor de wedstrijddag wordt afgelast vindt géén restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Terugbetaling van inschrijfgelden volgens bovenstaande voorwaarden wordt door de NTB geregeld.
 • Correspondentie m.b.t. inschrijvingen, wijzigingen of annuleringen uitsluitend per email naar: inschrijvingen@triathlonalphen.nl

Meld je je af voor de wedstrijd en kom je helpen als vrijwilliger, dan zijn wij daar super blij mee! Als waardering geven we je het volledige inschrijfbedrag terug! Geef bij afmelding per mail aan dat je wilt helpen als vrijwilliger. Dan zorgen wij dat het inschrijfgeld wordt teruggestort en dat je tijdig de juiste informatie van ons krijgt.

 COVID-annuleringsregeling 2021 

 • Triathlon Alphen heeft gekozen voor variant 1 van de NTB COVID-annuleringsregeling 2021. Bij variant 1 krijgen deelnemers 90% van het inschrijfgeld terug op het moment dat de COVID-annuleringsregeling van kracht is.
 • De COVID-annuleringsregeling 2021 wordt gehanteerd voor evenementen, die in zijn geheel worden geannuleerd als gevolg van maatregelen i.v.m. COVID-19.
  Voor atleten die hun inschrijving zelf annuleren en/of als Triathlon Alphen te maken krijgt met een afgelasting op of kort voor de wedstrijddag (door andere oorzaken dan COVID-19) blijft in 2021 de standaard annuleringsregeling (zoals hierboven beschreven) van kracht.
 • Op moment van annulering van het evenement vanwege COVID-19 ontvangen de deelnemers 90% van het inschrijfgeld terug.
  Reeds betaalde daglicentiekosten worden – net als de contributiebijdragen van de vaste NTB-leden – niet terugbetaald. Mocht je een chip via ons hebben gehuurd, dan ontvang je dit bedrag uiteraard wel terug.